Hein (JHP) Dessing is in 1987 als goudsmid in de voetsporen van zijn vader getreden en woont en werkt samen met zijn vrouw Diana in het pand aan de Markt in Gouda.

Historie

De historie van De Vooys juwelier gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw. Vier generaties familie De Vooys(van vader op zoon) hebben sinds 1803 in het pand aan de Markt als zilversmeden gewerkt.

Achtereen volgens waren dat: Gerrit de Vooys- Gerrit Nicolaas de Vooys-Gerrit Cornelis de Vooys en als laatste Pieter Cornelis De Vooys.

De heren De Vooys waren zilversmeden van beroep en hebben, voor zover de verhalen authentiek zijn, hun opleiding o.a. in Parijs gevolgd.

De overgrootvader van Hein, CPW Dessing(1844-1913), was de architect van o.a. de “Gouwe Kerk” en de RK Begraafplaats aan de Graaf Florisweg te Gouda en vele andere RK gebouwen waaronder ook de Aloysius School Gouda Spieringstraat. Grootvader AJ Dessing(1894-1973) had een groothandel in bouwmaterialen en brandstoffen aan de Oosthaven te Gouda.

De vader van Hein (JH) Dessing(1925-1999) daarentegen, was geen man voor de bouwwereld. Hij was een man van het fijne werk. Het ‘edele’ vak van het goudsmidswerk. Na zijn opleidingen in Schoonhoven en latere werkplekken o.a.in Amsterdam ging hij aan de slag bij De Vooys in Gouda. Hij was echter goudsmid / juwelenmonteur en dat betekende dus een enorme ommezwaai in het assortiment van De Vooys én op het atelier. Successievelijk maakte het grote zilverwerk steeds meer plaats voor juwelen, waarbij de kwaliteit van het sieraad altijd voorop stond. Vandaar dan ook toevoeging van ‘Juwelier’ aan de naam De Vooys.

Pieter de Vooys had geen kinderen om hem op te volgen en Hein Sr kon daardoor in 1955 zijn werkzaamheden beginnen bij Pieter Cornelis en in 1958 de zaak van hem overnemen. Hein Jr (JHP) heeft van zijn vader het vak geleerd. Hij heeft het mooie ambacht en het assortiment, zoals vormgegeven door zijn vader is, uiteraard in gemoderniseerde vorm, voortgezet en uitgebreid.

Want waarom zou je iets vervangen dat zichzelf, door vele jaren heen keer op keer weer bewijst.  Onze slogan was en is dan ook  “Geef iets moois als het er op aan komt….” 

Gouds gezegde

Als afsluiting een stukje onvervalst en origineel Gouds dialect. Het zijn niet onze woorden maar dit was in het verleden in de Goudse volksmond een gezegde:

“Je aalt et beij De Vooijs èn laater mo je t beij Van Rijn brènge.”

Heb jij een vriend die niet zónder zijn vriendin kan, super aanhankelijk is en haar overal mee naar toe neemt? Dan kan je bovenstaande zin gebruiken. De Vooijs was een goudsmid op de Markt en Van Rijn was een groothandel op de Vest.